ผู้บริหารปัจจุบัน

ว่าที่นาวาเอก เงิน พวงนาค

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโท พรพิชิต สุวรรณศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโท สุเทพ จันทร์เทศ

หัวหน้าแผนกศึกษา

นาวาตรี จักรกฤษณ์ ชาวสวนมุ่งเจริญ

หัวหน้าแผนกปกครอง

นาวาตรี วิเชียร พิพัฒน์

หัวหน้าแผนกสนับสนุน

เรือโท รักพงศ์ ศรีเมือง

หัวหน้าแผนกธุรการ