เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชา นักเรียนจ่าชั้นปีที่ ๒ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอกราบลาพรรพชา ณ อาคารปฏิบัติธรรม โพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรียนเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยคณะสามเณร จะเดินทางมารับบิณฑบาต ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าพระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๗ เมษายน เวลาประมาณ ๐๗๑๕

กรรมใดที่ผู้บรรพชาได้เคยกล่าวล่วงเกินต่อท่าน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าเเละลับหลัง ทั้งที่รู้และไม่รู้ ขอท่านได้โปรดอโหสิกรรมแก่ผู้บรรพชาด้วยเทอญ