ว่าที่ น.อ.เงิน พวงนาค ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. เป็นประธานเปิดในโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ 1 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม พ.ศ.2564