นับถอยหลังสู่ “น่านฟ้าสู่นาวี 1st AEMT GAME”

ครั้งแรกในการจัดงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (AEMT) ระหว่างเหล่าแพทย์ทหารเรือและเหล่าแพทย์ทหารอากาศ ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การบริหารจัดการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินวิกฤติกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดย

น.อ.นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง ร.น. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน เเละรักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

น.ท.ชัชวาล จันทะเพชร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ 1  กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ว่าที่ น.ต.วัชระ เพ็ชรรัชตานนท์ แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

2. ชมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของนักเรียน และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทต่างๆ

3. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ( AEMT Academic Championship)

4. การแข่งขันทักษะการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally)

5. การแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ที่สถานที่ดังกล่าวหรือรับชมผ่านทางการไลฟ์สดในเพจนี้ครับ