พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. ตรวจเยี่ยมการฝึกและรับฟังบรรยายสรุป วิชาปฏิบัติการแพทย์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี น.อ.เงิน พวงนาค ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. ประธานการฝึกให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564