ว่าที่ น.อ.เงิน พวงนาค ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งจะครบปลดเป็นทหารกองหนุนในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละมาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔