Month: กุมภาพันธ์ 2564

ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และความเป็นอยู่ของนักเรียนพยาบาลทหารเรือ/นักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ

ผู้บัญชาการทหารเรือต…

พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ 2

พลเรือตรี สุรสิงห์ ป…